Tam Tasdik Hizmeti

Tam Tasdik hizmeti firmaların yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamesi ve eklerinin Yeminli Mali Müşavir Tarafından onaylanması hizmetidir.

  • Tam Tasdik yaptırmak zorunlu değil ihtiyaridir.
  • TT yaptıran firmalar vergi inceleme elemanları tarafından incelenmiş firma sayıldıkları için normal şartlarda tekrar incelenmezler.
  • TT yaptırılması esas itibariyle mali müşavirlik hizmeti alınmasını ve bu suretle vergisel risklerden korunmayı sağlar.