Defter Tutma Hizmeti

* Türk mevzuatına uygun şekilde yasal defterlerin tutulması

* Uluslararası finansal raporlama standartlarına (IFRS) uygun raporlama

* Sabit kıymetlere yönelik hizmetler, (sabit kıymet sayımı, muhasebe ve raporlamaları)

* Yazılım seçimi ve muhasebe altyapısının oluşturulması

* Kısa süreli eleman temini ile muhasebe desteği.

* Yıllık Kurumlar Vergisi beyannamelerinin, geçici vergi beyannamelerinin ve aylık/üç aylık muhtasar beyannamelerin hazırlanması

* E-beyannamelerinin düzenlenmesi ve vergi dairesine teslimi

* Muhasebe kayıtları ve beyannamelerin kontrolü

* Grup raporlama standartlarına uygun şekilde vergi raporlarının hazırlanması