Bordrolama Hizmeti

* Personel maaş bordrolarının hazırlanması ve kontrolü

* Maaş ve kesinti ödemelerinin düzenlenmesi

* Sosyal sigorta bildirgelerinin / e-bildirgelerinin düzenlenmesi

* İhbar ve kıdem tazminatlarının hesaplanması

* İşe giren işten ayrılan personelin kanuni bildirimlerinin hazırlanması

* Bordro raporları ve ilgili muhasebe kayıtlarının hazırlanması

* Personel özel gider indirimi zarflarının kontrolü.